Άσκηση 3 – Unk Εξετάσεις 2013

Άσκηση 2 – Unk Εξετάσεις 2013

Άσκηση 2_i – Kar Εξετάσεις 2013

Άσκηση 2_ii – Kar Εξετάσεις 2013

Άσκηση 3 – 1οKar Εξετάσεις 2013

Άσκηση 4 – 2οRo Εξετάσεις 2012

Άσκηση 3 – 2οKat Εξετάσεις 2012

Πολυώνυμα 150423_i_ii – Άλγεβρα Β’ Λυκείου

Πολυώνυμα 150423_i_i – Άλγεβρα Β’ Λυκείου

Πολυώνυμα 150423_iv_ii – Άλγεβρα Β’ Λυκείου